Kaygı ve Depresyon için Yoga

Araştırmalara göre bu uygulama stres tepkilerini modüle etmektedir.

1970’lerden bu yana, meditasyon ve diğer stres azaltma teknikleri depresyon ve kaygı için olası tedaviler olarak incelenmiştir. Böyle bir uygulama olan yoga, tıbbi literatürde daha az ilgi gördü. Ancak son yıllarda giderek daha popüler hale geldi. Örneğin, ulusal bir araştırma
ABD’li yetişkinlerin yaklaşık %7,5’unun en az bir kez yoga denediğini ve yaklaşık % 4’ünün bir önceki yıl yoga yaptığını tahmin etti.
Yoga dersleri nazik ve uzlaşmacı olmaktan yorucu ve zorlayıcı çeşitlerine kadar değişkendir; stil seçimi fiziksel yeteneğe ve kişisel tercihe dayalı olma eğilimindedir. ABD’de uygulanan en yaygın yoga türü olan Hatha yoga üç öğeyi birleştirir: fiziksel pozlar: asana denir; asanalarla birlikte
uygulanan kontrollü solunum; ve kısa bir gevşeme veya meditasyon süreci.


Doğal Kaygı Rahatlaması

Çok çeşitli yoga uygulamalarının mevcut incelemeleri, abartılı stres tepkilerinin etkisini azaltabileceklerini ve hem kaygı hem de depresyon için yararlı olabileceğini göstermektedir.Bu bağlamda, yoga meditasyon, rahatlama, egzersiz ve hatta arkadaşlarla sosyalleşme gibi diğer yatıştırıcı teknikler gibi işlev görür. Algılanan stres ve kaygıyı azaltarak yoga stres yanıt sistemlerini modüle ediyor gibi görünmektedir. Bu da fizyolojik uyarılmayı azaltır – örneğin, kalp atış hızını düşürmek, kan basıncını düşürmek ve solunumu kolaylaştırmak. Yoga uygulamalarının, vücudun strese daha esnek bir şekilde tepki verme yeteneğinin bir göstergesi olan kalp atış hızı değişkenliğini artırmaya yardımcı olduğuna dair kanıtlar da vardır.


Strese Yanıtı
Utah Üniversitesi’nde yapılan küçük ama ilgi çekici bir çalışma, katılımcıların acıya verdiği yanıtlara bakarak yoganın stres yanıtı üzerindeki etkisine dair bir fikir verdi. Araştırmacılar,
strese karşı zayıf düzenlenmiş bir yanıta sahip olan kişilerin de ağrıya daha duyarlı olduğunu belirtti. Denekleri; 12 deneyimli yoga uygulayıcısı, 14 fibromiyalji hastası (birçok araştırmacının ağrıya aşırı duyarlılık ile karakterize edilen stresle ilişkili bir hastalık) ve 16 sağlıklı gönüllü idi.
Üç grup az ya da çok ağrılı başparmak tırnağı basıncına maruz kaldığında, fibromiyaljisi olan katılımcılar – beklendiği gibi – diğer deneklere göre daha düşük basınç seviyelerinde ağrı algıladılar. Fonksiyonel MRI’lar, ağrı yanıtı ile ilişkili beyin bölgelerinde de en büyük aktiviteye sahip olduklarını gösterdi. Buna karşılık, yoga uygulayıcıları MRI sırasında en yüksek ağrı toleransına ve en az ağrı ile ilişkili beyin aktivitesine sahipti. Çalışma, bir kişinin stresini ve dolayısıyla ağrı tepkilerini düzenlemesine yardımcı olabilecek yoga gibi tekniklerin değerini vurgular.

Yoganın Yararları:
Her ne kadar yoga pratiğinin birçok biçimi güvenli olsa da, bazıları yorucudur ve herkes için uygun olmayabilir. Özellikle yaşlı hastalar veya hareketlilik sorunları olan hastalar, bir tedavi seçeneği olarak yogayı seçmeden önce bir doktora danışmak isteyebilirler.
Ancak depresyon, kaygı veya stresle uğraşan birçok hasta için yoga, semptomları daha iyi yönetmek için çok çekici bir yol olabilir. Gerçekten de, yoganın bilimsel çalışmaları zihinsel ve fiziksel sağlığın sadece yakın müttefik olmadığını, aynı zamanda temelde eşdeğer olduğunu
göstermektedir. Yoga uygulamasının genel sağlığı iyileştirmek için nispeten düşük riskli, yüksek verimli bir yaklaşım olduğuna dair kanıtlar artmaktadır.

Kaynak https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/yoga-for-anxiety-and-depression