Pranayama Nedir?

Yoga hakkındaki en eski kaydedilmiş metinlerin neredeyse hiç duruşu yoktur ve bunun yerine meditasyon ve pranayama uygulamaları yoluyla kurtuluş arayışını vurgulama eğilimindedir.

Gelin Pranayama’nın terim anlamına detaylıca bakalım:

Pranayama kelimesi iki ayrı Sanskritçe teriminden oluşan bir bileşiktir, prana ve yama. Atharvaveda, (Hint tıbbıyla ilgili en eski Vedik metinlerden biri) prana’nın “her ne ise, ne olduğu ve ne olacağının temel dayanağı” olduğunu söylüyor. Diğer metinler genellikle prana’yı “yaşam gücü” veya “yaşamsal enerji” olarak çevirir. Tamamlayıcı yama terimi genellikle “kısıtlama” veya “kontrol” olarak çevrilir. Pranayama, tipik olarak, çeşitli solunum teknikleri, meditatif görselleştirmeler ve fiziksel kilitler (veya kumbhaka) vasıtasıyla insan vücudundaki prana’yı kontrol etmek için tasarlanmış bir dizi uygulama olarak tanımlanır. Sanskrit dili inanılmaz derecede zengindir ve birçok dil gibi bir kelimenin çoğu zaman birçok farklı anlamı olabilir. Harvard Üniversitesi Budist Papaz Khenpo Migmar Tseten gibi bazı bilginler, bileşimin bileşenlerini çeviri amacıyla pran ve ayama’ya ayırmayı tercih ediyorlar. Bu şekilde parçalandığında, pranayama pran, (yaşam gücü) ve ayama (genişleme veya genişleme anlamına gelir) olur. Bu durumda, yapışık pranayama terimi “yaşam gücünün genişlemesi” anlamına gelir.

Pranayama’nın Faydaları

Prana vücudun tüm işlevlerinin itici gücüdür” ve “vücudun sindirim gibi , boşaltım gib fiziksel işleyişin hepsi prana’nın vücuttaki etkin işleyişine bağlıdır. Tüm hastalıkların ve zihinsel dengesizliğin kökleri, vücudun enerji akışındaki anormalliklere ve eksikliklere kadar takip edilebilir. Wang-Toutain’in görüşüne göre, pranayama uygulamaları, “nefes kontrolü yaşam gücünü etkilemek için en doğrudan yöntemdir” çünkü hastalıkları iyileştirmek ve zihinsel dengesizlikleri düzeltmek için özellikle güçlü bir araç görevi görür.