Yoga Nedir?

Yoga (Sanskrit, Hindistan kaynaklı fiziksel ve zihinsel disiplinleri tarif etmek için kullanılan bir kelimedir.) Yoga sözcüğü Sanskritçe “birleştirmek veya bütünleşmek” anlamına gelir.  Yoga uygulayan veya yoga felsefesini takip eden kişiye yogi ya da yogini adı verilir. Yogini ifadesi “yogi”isminin dişil kullanımıdır. Yogaya ait en eski bulgular M.Ö 3000 lü yıllara kadar uzanır.İndus vadisi’nde (İndus Vadisi Uygarlığı ya da Harappa Uygarlığı, İndus vadisinin bel kemiğini oluşturduğu çok geniş bir bölgeye yayılmış,Güney Asya‘daki en eski kent uygarlığıdır.) yapılan kazılarda ortaya çıkartılan bazı taş mühürlerde yoga duruşlarını gösteren figürlere rastlanmıştır. Bu figürler şuan günümüzde yapılan uygulama asanalarının temelni oluşturur. Yoga’dan ilk kez, M.Ö. 2500 yıllarına ait kutsal yazılar olan Veda’larda bahsedilmektedir. Ancak Veda’ların son kısımlarını oluşturan Upanişad’lar Yoga öğretisinin ve Vedanta felsefesinin temellerini oluşturmaktadır.Meditasyon uygulaması da ilk kez Upanişadlar tarafından ortaya çıkarıldığı düşünülmektedir. Yoga tarihini bölümlendirecek olursak: Klasık Öncesi Dönem, Klasik Dönem , Klasik Sonrası Dönem olarak adlandırabilriz.(Bu bölümler başka bir yazıda ayrıntısıyla ele alınacaktır.) Temel olarak ise dört çeşit Yoga stili vardır : Raja Yoga(Bedensel ve zihinsel etkinlikler), Bhakti Yoga(lahiya tapınma) , Karma Yoga(Eylem Yogası), İnana Yoga(Bilgi Yolu) ..

Yoga, uzun süreli eğitim gerektiren bir yoldur. Ancak bir yol göstericinin (Yogi’nin) rehberliğinde öğrenilir. M.Ö. 3. yüzyılda yaşamış olan Patanjali, Yoga Sutra’larında, Yoga’nın 8 basamaktan oluştuğunu söyler. Bunlar:

 1. Yama – Ahlaksal kurallara uymayı öğretir. Şiddeti, hırsızlığı, açgözlülüğü, kişinin kendi nefsine hakim olamayışını yasaklar
 2. Niyama – Öz disiplini öğretir. Saflığı, sadeliği ve çalışmayı hedefler.
 3. Asana – Belirli pozisyonlardaki vücut egzersizleridir.
 4. Pranayama – Belirli ritmlerde nefes alıp vermeyi öğretir.
 5. Pratyahara – Duyguları kontrol etmeyi sağlar.
 6. Dharana – Belli bir fikir üzerinde konsantre olmayı öğretir.
 7. Dhayana – Meditasyon. Düşünce.
 8. Samadhi – Meditasyonun ulaşacağı son hedef olup; beden ve duyular dinlenirken, aklın ve ruhun uyanık kalması. Üstün bilince erişme halidir.

Ayrıca Yoganın farklı bakış açılarıyla yapılmış birden fazla tanımı vardır:

 • Yoga hiç bir dinsel unsuru konu edinmeyen nefsi eğitme sistemidir.
 • Yoga mistik bir yoldur.
 • Yoga, çeşitli şuur hallerinin deneyimlendiği spiritüel bir eğitimdir.

Yoga benim için: Nefesle hareketin uyumuyla oluşan ,içten dışa kimi zaman dıştan içe spiritüel bir yolculuktur,bir araştırmadır. Bu yolculuk hedef merkezli olmak yerine yolda olma halidir.Bu yolda/araştırmada zihin sakinleşir,beden gevşer, aynı zamanda yüklerden kurtulup daha sağlıklı bir hal alırken , farkındalık yükselir ve ruh özümsenir. Yan etki olarak bu süreçte ; esneklik kazanma,güçlenme, beden ve zihin terbiyesi,kötü alışkanlıkların ve bağımlılıkların terkedilmesi hususu da önem kazanır.

FitFlowYoga : Günümüzde yoganın kollarından bir olan Hatha Yoga kaynaklı vinyasa/flow tarzında yoga asanalarının brbiriyle uyumlu bir şekilde uygulayıcıya tatbik ettirilmesidir.Fitflow fitness kelimesinin kısaltılarak flow kelimesİne eklenmesiyle yaratılmıştır.Çok yeni ve şuan Amerika’da ilgi gören benimde derslerimi inşa ettiğim sıralama halidir. Daha açık ifadesiyle ritmik/güçlendirici vinyasa da denilebilir.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.